Γ Ε Ν Ε ΕΠΕ
 
Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕ 2012

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕ 2013

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

 

ΙΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

 

 

Οικονομικά Στοιχεία